Základní údaje

Provozovatel obchodu: Virtex s.r.o.

Sídlo společnosti: Na Mrázovce 519/28b, 159 00 Praha-Velká Chuchle

IČO: 27163652

DIČ: CZ27163652

Zapsána: u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 101144

Bankovní spojení: Číslo účtu: 2500155083/2010

Bank name: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

IBAN: CZ6620100000002500155083

BIC: FIOBCZPPXXX

(dále jen Společnost)

 

e-mail: info@koreanfoods.cz

 

Telefonní kontakt: +420 603461659

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě koreanfoods.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel, dodavatel) a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů.. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů.

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – je smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Dodavatel/prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující - zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Kupující - spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující – který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Momentem uzavření kupní smlouvy je kupující vázán obchodními podmínkami a kupující s nimi vyjadřuje souhlas. Kupující je na tuto skutečnost dostatečným způsobem upozorněn před odesláním své objednávky, v opačném případě nelze po kupujícím vymáhat vázanost těmito obchodními podmínkami. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, nebrání-li tomu okolnosti na straně prodávajícího či kupujícího, lze smlouvu uzavřít i v jiném pro strany srozumitelném jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách našeho internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Objednání zboží

Zboží je možno objednat prostřednictvím webové aplikace e-shopu koreanfoods.cz. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v objednávce. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Rozměry, váha a ostatní údaje uvedené na našich stránkách, v katalozích, prospektech a jiných materiálech jsou údaji nezávaznými.

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je aktem směřujícím k uzavřením kupní smlouvy k jejímuž uzavření dojde potvrzením objednávky Prodávajícím. Prodávající má právo objednávku odmítnout v případě, že není schopen dodat objednané zboží v požadovaném množství a termínu. Prodávající dále může odmítnout objednávku od zákazníků na černé listině, nebo při podezření, že se jedná o falešnou objednávku.

Potvrzení objednávky

O přijetí a jakékoliv změně statutu objednávky (přijetí, expedice) budete vždy informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat. V případě, že Vámi objednané zboží nemáme momentálně skladem, budeme Vás rovněž kontaktovat.

Zrušení objednávky

V případě zrušení objednávky Kupujícím má Prodávající nárok na úhradu škod, vzniklých v důsledku nesplnění. Bude požadována úhrada práce spojené s objednávkou od chvíle přijetí objednávky.

Dodání zboží

Do České republiky

1) Česká pošta - 90 Kč

2) Kurýrní služba DPD - 90 Kč

3) Kurýr po Praze - 100 Kč

4) Osobní odběr Praha - Velká Chuchle - zdarma

Do ciziny

1) Slovensko - 220 Kč

2) Polsko - 300 Kč

3) Vybrané státy EU (Německo, Rakousko, Maďarsko, Nizozemsko, Belgie) - 500 Kč

Zboží, které je skladem, je expedováno zpravidla následující pracovní den, avšak nejpozději pracovní 2 dny po obdržení platby.

Způsoby platby

1) platba převodem na účet v Kč (č.ú. 2500155083/2010, nebo 670100-220109923/6210)

2) PayPal

3) platební karty Visa, MasterCard - pro tento případ zvolte volbu PayPal a na stránkách paypal.com kam budete přesměrováni můžete zaplatit kartou i bez nutnosti zakládat PayPal účet

4) dobírka - pouze pro dopravu Česká pošta, Kurýr po Praze - za příplatek 40 Kč

5) v hotovosti při osobním převzetí

6) platba převodem v EUR na účet (na Slovensku č.ú. 2200155089/8330, jinak IBAN CZ1020100000002200155073 BIC: FIOCZPPXXX) 

Obchod zobrazuje ceny v Kč, EUR, USD a KRW, zúčtování probíhá v Kč.

V EUR je možno platit převodem na účet, nebo v hotovosti při převzetí, nebo při dopravě Kurýr po Praze. Při platbě v hotovosti v EUR nelze rozměňovat drobné, nelze přijmout nepřiměřeně velké bankovky (500 EUR, 200 EUR, 100 EUR) pokud neodpovídají celkové částce nákupu, peníze zpět mohou být vyplaceny v Kč namísto v EUR. Případné kurzové riziko nese zákazník.

Odstoupení od smlouvy

Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky nebo na emailu

Odstoupení od smlouvy uzavřené za pomoci prostředků dálkové komunikace - V souladu s § 53 (7) občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů může spotřebitel odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění Vám bude vrácena kupní cena: odešlete email (na info@koreanfoods.cz), nebo dopis (na adresu: Pavel Sobol s.r.o. Na Mrázovce 519/28b, 159 00 Praha - Velká Chuchle) s textem: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na na účet číslo (uveďte prosím číslo bankovního účtu)." Datum a podpis. Alternativně je možné uvést jiný text obdobného charakteru, který bude vyjadřovat projev vůle o odstoupení od smlouvy.

Všechno zboží doručte vždy jen na adresu Pavel Sobol s.r.o. Na Mrázovce 519/28b, 159 00 Praha - Velká Chuchle. Zboží, které budete v rámci odstoupení od smlouvy odesílat zpět na naši adresu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní. Neposílejte zboží na dobírku. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí u audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li jejich originální obal a na zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme převodem na Váš účet a to nejpozději do 10 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Nejpozději však do 30 dnů od doručení odstoupení od smlouvy při nesplnění lhůty k odstoupení od smlouvy, kdy odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu nejpozději doručeno 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od smlouvy neplatné. Při dodání zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může prodávající po spotřebiteli požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží, tím není dotčeno právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy bez jakékoliv sankce. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží. Prodávající má právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. odstoupení od smlouvy je účinné, pokud je doručeno do 14 dnů od převzetí plnění. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v čehož důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného zboží bez projevu vůle o odstoupení od smlouvy), nebudeme moci bohužel akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

Zákaznický servis, záruční doba a  reklamace

Na zboží se vztahuje záruční doba podle zákona, pokud v nabídce není uvedeno jinak. Zákazník má právo zboží reklamovat zasláním e-mailu na info@koreanfoods.cz. Podle informací na základě e-mailu dodavatel sdělí jakým způsobem bude pokračovat vyřizování reklamace.

Nevíte-li si rady jak objednat zboží, jak reklamovat, jak odstoupit od smlouvy, nebo pokud máte pocit, že dodavatel jinak nesplnil vaši objednávku, kontaktujte zákaznický servis

Kontakty pro zákaznický servis reklamace:

e-mail: info@koreanfoods.cz

Tel: +420-603461659

Virtex s.r.o.

Na Mrázovce 519/28b

159 00 Praha - Velká Chuchle